Latihan

Tema: Cuaca

Isi tempat kosong.

 Hari                       

Hari                        Hari                       
Hari                        Tema: Buah-buahan

Sambungkan.
 *                                                     *  Epal

  *                         * Anggur *                         * Strawberi*                         * Oren
Tema: Bunga
Tandakan (/) pada jawapan yang betul.  


Bunga telepok - __

Bunga matahari -__


 

 Bunga raya-__

 Bunga mawar-__


 Bunga telepok -__

 Bunga matahari-__


                               
Bunga raya-__

Bunga mawar-__TEMA: HAIWAN
Susun semula ejaan perkataan.

    l   r   a   u      =___________
 
   j   h   g   a   a =___________
n   g   s   a   i   =___________
h   i    r    a    a    m   u  =____________ 
TEMA: SAYUR-SAYURAN 
Pilihkan dan sambungkan.
  
lo       .                           .  li

to  ma .                              .  bak
 

ci      .                           . ko  li


bro    .                             .   bis
          

           ku  .                             .  to   

TEMA: SERANGGA
Isikan perkataan.  nya________    ( muk, mok )

 ( le, la ) ______  bah


  ra_____ - ra______  ( mu, ma )


   pepa________  ( tong, tung )     ( li, la ) _______latTEMA: HARI PERAYAAN
Lihatkan gambar yang diberi. Menuliskan nama Hari Perayaan yang betul di tempat yang disediakan.

( Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina, Hari Deepavali, Hari Krismas )___________________________________________

____________________
___________________

No comments:

Post a Comment